מצודות על שמואל ב יא ד

<< מצודות על שמואל ב • פרק יא
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • 


מצודת דוד

"מתקדשת" - היתה טהורה מטומאת נדה כי טבלה עצמה

מצודת ציון

"מתקדשת" - רוצה לומר מטהרת