מ"ג צפניה א יח


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
גם כספם גם זהבם לא יוכל להצילם ביום עברת יהוה ובאש קנאתו תאכל כל הארץ כי כלה אך נבהלה יעשה את כל ישבי הארץ

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
גַּם כַּסְפָּם גַּם זְהָבָם לֹא יוּכַל לְהַצִּילָם בְּיוֹם עֶבְרַת יְהוָה וּבְאֵשׁ קִנְאָתוֹ תֵּאָכֵל כָּל הָאָרֶץ כִּי כָלָה אַךְ נִבְהָלָה יַעֲשֶׂה אֵת כָּל יֹשְׁבֵי הָאָרֶץ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
גַּם־כַּסְפָּ֨ם גַּם־זְהָבָ֜ם לֹא־יוּכַ֣ל לְהַצִּילָ֗ם בְּיוֹם֙ עֶבְרַ֣ת יְהֹוָ֔ה וּבְאֵשׁ֙ קִנְאָת֔וֹ תֵּאָכֵ֖ל כׇּל־הָאָ֑רֶץ כִּֽי־כָלָ֤ה אַךְ־נִבְהָלָה֙ יַעֲשֶׂ֔ה אֵ֥ת כׇּל־יֹשְׁבֵ֖י הָאָֽרֶץ׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

אַף כַּסְפֵּיהוֹן אַף דְהַבְהוֹן לָא יוּכַל לְשֵׁיזְבוּתְהוֹן בְּיוֹם רוּגְזָא דַייָ וּבְאָשָׁא דְפוּרְעֲנוּתֵיהּ יְסוּפוּן כָּל רַשִׁיעֵי אַרְעָא אֲרֵי גְמִירָא בְּרַם שֵׁיצָאָה יַעְבֵּיד עִם כָּל יַתְבֵי אַרְעָא:

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי כלה אך נבהלה יעשה" - ר"ל הבהלה יעשה אך כליון את כל יושבי הארץ ולא ימצאו פדיון בשוחד ממון

"כל הארץ" - כל יושבי הארץ

"גם כספם וגו'" - לא די שלא יוכלו להציל עצמם בגבורתם כי גם בכספם וזהבם לא יצילו את עצמם בתת שוחד אל הכשדים כי לא יקחו פדיון נפש

"ביום עברת ה'" - ביום בא עברת ה'

מצודת ציון

"קנאתו" - ענין כעס וחמה כמו הם קנאוני בלא אל (דברים לב)

"תאכל" - ענין השחתה

"נבהלה" - מלשון בהלה

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"גם", ואז "גם כספם לא יצילם" כי בפעם הראשון הסתפק בשלל הכסף "ובאש קנאתו" שאז תבער קנאת ה' על דבר כבוד שמו ובאש הזה "תאכל כל הארץ" כי שרף את בית ה' ואת בית המלך, "כי כלה" כי ה' "יעשה כלה את כל יושבי הארץ", אבל הנביא חוזר מדבריו ואומר "אך נבהלה יעשה את כל יושבי הארץ", אין דעתו לכלות רק להבהיל אותם כדי שיעשו תשובה, כמ"ש והיה גם בימים האלה לא יעשה אתכם כלה (ירמיה ה' י"ח):