מצודות על מלכים א א נב

<< מצודות על מלכים א • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • ל • לא • לג • לד • לה • לו • לח • לט • מ • מא • מב • מג • מה • מז • מח • נ • נא • נב • נג • 


מצודת דוד

"ואם רעה תמצא בו" - ואפילו בדבר שאין בו כדי להמית מכל מקום יומת בעבור צרוף הדבר הזה

"לא יפול וגו'" - רצה לומר לא יעונש על העבר אפילו עונש מועט ואמר בלשון גוזמא כדרך שהבריות אומרים

"לבן חיל" - רצה לומר לעבוד עבודתו כשאר עבדי המלך

מצודת ציון

"משערתו" - משער ראשו