מצודות על מלכים א א ו

<< מצודות על מלכים א • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • ל • לא • לג • לד • לה • לו • לח • לט • מ • מא • מב • מג • מה • מז • מח • נ • נא • נב • נג • 


מצודת דוד

"ואותו ילדה" - אמו ילדה אותו מיד אחר שנולד אבשלום ואם כן היה עתה גדול האחים כי אמנון ודניאל ואבשלום הגדולים ממנו כבר מתו ובעבור זה חשב גם כן אשר לו משפט המלוכה

"וגם הוא טוב תואר" - רצה לומר גם בעבור היופי חשב שהגון הוא למלכות

"ולא עצבו וגו'" - רצה לומר מעודו עם כי עשה דבר מה שלא כהוגן לא היה אביו מעציבו לומר למה עשית כזאת ובעבור זה חשב שכל מעשיו הגונים וראוי הוא למלוכה