מצודות על מלכים א א נא


מצודת דוד

"אם ימית" - רצה לומר שלא ימית וכאלו אמר שיהיה עליו עונש שבועה אם ימית וגו'

מצודת ציון

"כיום" - כעת כי יום הוא כמו עת והכ"ף באה לאמתת הדבר כמו (בראשית כה לא)מכרה כיום