מצודות על מלכים א א כח

<< מצודות על מלכים א • פרק א
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • ל • לא • לג • לד • לה • לו • לח • לט • מ • מא • מב • מג • מה • מז • מח • נ • נא • נב • נג • 


מצודת דוד

"קראו לי לבת שבע" - כי רצה לתת לה התשובה על כי הדבר נוגעת אל נפשה ובעבור כי נתרחקה מאצלו בבוא נתן שלא ירגיש המלך שבאת בעצתו לזה צוה לקרותה אליו