מצודות על מלכים א א ז

<< מצודות על מלכים א • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • ל • לא • לג • לד • לה • לו • לח • לט • מ • מא • מב • מג • מה • מז • מח • נ • נא • נב • נג • 


מצודת דוד

"ויהיו דבריו" - עצתו היה עם יואב על כי ידע בעצמו שנבאש בעיני דוד בדבר אבנר ועמשא והשכיל לדעת את אשר יצוה את שלמה עליו לבל ינקהו וכאשר באמת צוה עליו וכמו שכתוב למטה (ב ו) לזה היה נוטה אחר אדניה בחשבו שהוא יאהב אותו בעבור זה וגם אביתר נסתלק על ידי דוד מלהיות עוד כהן גדול בימי שלמה וחשב שאדניה יחזירו