מצודות על מלכים א א מא

<< מצודות על מלכים א • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • ל • לא • לג • לד • לה • לו • לח • לט • מ • מא • מב • מג • מה • מז • מח • נ • נא • נב • נג • 


מצודת דוד

"והם כלו לאכול" - את הקול שמעו בעת כלו לאכול

"קול הקריה הומה" - קול קבוצת אנשי העיר הומה

מצודת ציון

"הקרואים" - המזומנים להסעודה כמו (שמואל א ט יג)אחרי כן יאכלו הקרואים

"הקריה" - העיר