מצודות על מלכים א א כא

<< מצודות על מלכים א • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • ל • לא • לג • לד • לה • לו • לח • לט • מ • מא • מב • מג • מה • מז • מח • נ • נא • נב • נג • 


מצודת דוד

"והיה" - רצה לומר אבל כאשר כן יהיה מבלי הגיד מי ימלוך אז כשכב המלך וגו' נהיה אני ובני חסרים מן העולם כי ימלוך אדוניה וישלח בנו יד

מצודת ציון

"חטאים" - הוא מענין חסרון וכן (שופטים כ טז)קולע אל השערה ולא יחטיא