מצודות על מלכים א א נ

מצודות על מלכים א • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • ל • לא • לג • לד • לה • לו • לח • לט • מ • מא • מב • מג • מה • מז • מח • נ • נא • נב • נג • 


מצודת דוד

"בקרנות המזבח" - אשר עמד לפני הארון בחשבו שלא יחלל המקום להרגו שם

"ירא" - שלא לדונו כמורד במלכות על אשר רצה למלוך מבלי דעת המלך