מצודות על מלכים א א לג

מצודות על מלכים א • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • ל • לא • לג • לד • לה • לו • לח • לט • מ • מא • מב • מג • מה • מז • מח • נ • נא • נב • נג • 


מצודת דוד

"אל גיחון" - לסימן טוב שתמשך מלכותו כנחל

"אשר לי" - המיוחדת לי והוא לאות על המלוכה שאין הדיוט רוכב על מה שרוכב המלך

"עבדי אדוניכם" - על עבדי עצמו אמר ודרך המדבר לדבר כן ודוגמתו בשמואל שאמר (שמואל א יב יא) את יפתח ואת שמואל ולא אמר ואותי

מצודת ציון

"הפרדה" - הוא הבא מן הסוס והחמור

"גיחון" - שם נחל והוא השלוח כן תרגם יונתן