מצודות על מלכים א א ט

<< מצודות על מלכים א • פרק א
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • ל • לא • לג • לד • לה • לו • לח • לט • מ • מא • מב • מג • מה • מז • מח • נ • נא • נב • נג • 


מצודת דוד

"ולכל אנשי וגו'" - מאותם שנטו אחריו

"עם אבן הזוחלת" - סמוך לאבן הזוחלת שעמדה אצל עין רוגל

מצודת ציון

"ומריא" - שור פטם

"אבן הזוחלת" - נקרא כן על שם שהיו המים זוחלין ונגרים סמוך לה