מצודות על מלכים א א א

<< מצודות על מלכים א • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • ל • לא • לג • לד • לה • לו • לח • לט • מ • מא • מב • מג • מה • מז • מח • נ • נא • נב • נג • 


מצודת דוד

"ויכסהו" - עם שהיו מכסים אותו בבגדים מכל מקום לא היה בשרו מתחמם

"זקן בא בימים" - כי זקן יאמר בלשון בני אדם על המוחש הנראה באדם מלובן השער והקמטת הפנים ולפעמים תקדים לבוא בלא עת ולזה פירש ואמר בא בימים כאומר הזקנה בא בזמנו לפי הימים

מצודת ציון

"יחם" - מלשון חמימות