מצודות על מלכים א א נג

<< מצודות על מלכים א • פרק א
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • ל • לא • לג • לד • לה • לו • לח • לט • מ • מא • מב • מג • מה • מז • מח • נ • נא • נב • נג • 


מצודת דוד

"לך לביתך" - כי נשאר עומד לפני שלמה בחשבו שכוונתו להיות לבן חיל לעמוד לפניו ולשרתו בכל עת ואמר לו לך לביתך כאומר לבבי לא כן יחשוב כי אם תהיה לבן חיל לעת מצוא בזמן הצורך

"וירדהו" - וצוה לו לרדת בהבטחתו