מצודות על ירמיהו ז לב

<< מצודות על ירמיהו • פרק ז
ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לד • 


מצודת דוד

"וקברו" - ההרוגים יקברו בתופת הרבה מאד עד שלא ימצא שם מקום לקבור עוד

"ולא יאמר עוד" - אז לא יקרא עוד בית הבמות בשם תופת והגיא בן הנום כי אם יקרא גיא ההרגה כי שמה יפלו הרוגים רבים