מצודות על ירמיהו ז כ

<< מצודות על ירמיהו • פרק ז >>
ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לד • 


מצודת דוד

"ולא תכבה" - ר"ל לא תפסק החמה עד תכלה הכל

"נתכת" - תהיה נשפכת אל המקום הזה וחוזר ומפרש על האדם וגו'

מצודת ציון

"נתכת" - ענין התכה והרקה כמו ותתך חמתי באפי (שם)

"תכבה" - מלשון כבוי