מצודות על ירמיהו ז כח

<< מצודות על ירמיהו • פרק ז >>
ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לד • 


מצודת דוד

"אבדה האמונה" - אמונת האל אבדה מלבותם וגם נכרתה מפיהם ולא יזכרו בה

"ואמרת אליהם" - אז תאמר אליהם זה הגוי וגו' ר"ל אין אלה מבני ישראל אשר שמעו דבר ה' בסיני אלא כאלו אשר לא שמעו בקול ה' וכאלו לא למדו מעולם מוסר

מצודת ציון

"לקחו" - ענין למוד

"ונכרתה" - ר"ל נפסקה