מצודות על ירמיהו ז כד

<< מצודות על ירמיהו • פרק ז >>
ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לד • 


מצודת דוד

"במועצות" - בעצתם מה שהראה להם לבם הרע ר"ל מה שחמדו והתאוו

"ויהיו לאחור" - הלכו לאחור ולא לפנים ר"ל בכל יום היו פוחתים והולכים בעבודת ה' ולא היו מוסיפים והולכים

"ולא שמעו" - אף יוצאי מצרים לא שמעו וגו'

מצודת ציון

"במועצות" - מלשון עצה

"בשרירות" - ענין הבטה וראיה כמו אשר שוררו אנשים (איוב לו)

"לפנים" - להלן מול פנים