מצודות על ירמיהו ז כב

<< מצודות על ירמיהו • פרק ז >>
ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לד • 


מצודת דוד

"כי לא דברתי וגו'" - ביום שהוצאתים ממצרים לא דברתי עמהם אז על דבר עולה וזבח ואם היה עיקר ההוצאה בעבור הבאת הקרבנות כי בזה הכל תלוי אף בזולת שמוע בקול ה' היה אם כן מהראוי להצטוות עליה ביום שהוצאתים ממצרים

מצודת ציון

"על דברי" - על ענין וכן על דבר כזבי (במדבר כה)