מצודות על ירמיהו ז יז

<< מצודות על ירמיהו • פרק ז >>
ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לד • 


מצודת דוד

"האינך" - וכי אין אתה רואה מה המה עושים וגו'

מצודת ציון

"האינך" - האין אתה וכן אינך יודע אי זה יכשר (קהלת יא)

"ובחוצות" - בשוקים