מצודות על ירמיהו ז ו

מצודות על ירמיהו • פרק ז >>
ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לד • 


מצודת דוד

"לרע לכם" - אשר מעבודתם תמשך לכם רעה ולא טובה