מצודות על ירמיהו ז כו

<< מצודות על ירמיהו • פרק ז >>
ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לד • 


מצודת דוד

"הרעו" - עשו רעות עוד יותר מאבותם

"ולא שמעו אלי" - אנשי הדור הזה

"ויקשו את ערפם" - הוא ענין מליצי כאלו נתקשה ערפם עד שא"א להם להחזיר הפנים מול המקום ואחז במשל מבן אדם לחבירו שאינו רוצה להחזיר הפנים מול חבירו לשמוע דבריו

מצודת ציון

"ויקשו" - מלשון קשה

"ערפם" - הוא מול הפנים