מצודות על ירמיהו ז יח

<< מצודות על ירמיהו • פרק ז >>
ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לד • 


מצודת דוד

"והסך" - ולהסך אז נסכים וגו'

"למען הכעיסני" - ר"ל יודעים הם שאין תועלת בעבודתם אבל כל מעשיהם להכעיסני

"לעשות כונים" - לעשות מיני מאכלים להגיש מנחה למלכת שמים ר"ל לכוכב גדול שבשמים והוא השמש וכאלו מולך על כולם

"הבנים וגו'" - ר"ל כ"א מהם מסייע לעבירה

מצודת ציון

"מלקטים" - מלשון לקיטה

"מבערים" - מדליקים

"לשות" - מלשון לישה והוא גלגול העיסה

"בצק" - עיסה כמו מלוש בצק עד חמצתו (הושע ז)ואמר בצק ע"ש סופו וכן אפיתי על גחליו לחם (ישעיהו מד)

"כונים" - מין מאכל ויתכן שנקרא כן על כי עשאום בכוונת הלב בתקון רב וכן עשינו לה כונים להעציבה (לקמן מד)

"למלכת השמים" - הוא השמש וכן מקטרים למלכת השמים (שם)