מצודות על ירמיהו ז יב

<< מצודות על ירמיהו • פרק ז >>
ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לד • 


מצודת דוד

"את אשר עשיתי לו" - שהחרבתי אותו מפני רעת ישראל בימי עלי הכהן ולא חששתי עליו

"בראשונה" - עד לא נבחר ירושלים

"לכו נא אל מקומי" - ר"ל התבוננו עתה אל המשכן אשר עמד בשילו