מצודות על ירמיהו ז לד

מצודות על ירמיהו • פרק ז
ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לד • 


מצודת דוד

"והשבתי וגו'" - ר"ל לא ישמעו עוד שמה קול ששון וגו' כי לחרבה תהיה ולא ישאר בה איש

מצודת ציון

"והשבתי" - ענין בטול כמו שבת נוגש (ישעיהו יד)

"לחרבה" - מלשון חורבן