מצודות על ירמיהו ז לא

<< מצודות על ירמיהו • פרק ז >>
ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לד • 


מצודת דוד

"ולא עלתה על לבי" - לשאול דבר כזאת

"אשר לא צויתי" - אפילו לפני לא צויתי להקריב בנים ובנות

"במות התופת" - במות של התופת אשר עמד בגיא בן הנום לשרוף על הבמות את בניהם וגו' (ולפי שהיו מקישין בתופים לבל ישמע האב בנהימת הבן כשהוא נשרף ויכמרו רחמיו קראו בית הבמות תופת ע"ש התופים ולהגיא קראו בן הנום ע"ש נהמת הבן)

מצודת ציון

"במות" - מלשון במה

"בגיא" - בעמק