מ"ג ירמיהו ז כד


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ולא שמעו ולא הטו את אזנם וילכו במעצות בשררות לבם הרע ויהיו לאחור ולא לפנים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְלֹא שָׁמְעוּ וְלֹא הִטּוּ אֶת אָזְנָם וַיֵּלְכוּ בְּמֹעֵצוֹת בִּשְׁרִרוּת לִבָּם הָרָע וַיִּהְיוּ לְאָחוֹר וְלֹא לְפָנִים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְלֹ֤א שָֽׁמְעוּ֙ וְלֹא־הִטּ֣וּ אֶת־אׇזְנָ֔ם וַיֵּֽלְכוּ֙ בְּמֹ֣עֵצ֔וֹת בִּשְׁרִר֖וּת לִבָּ֣ם הָרָ֑ע וַיִּהְי֥וּ לְאָח֖וֹר וְלֹ֥א לְפָנִֽים׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וְלָא קַבִּילוּ וְלָא אַרְכִינוּ יַת אוּדְנֵיהוֹן וַאֲזָלוּ בַּעֲצָתְהוֹן בְּהִרְהוּר לִבְּכוֹן בִּישָׁא וְאַחְזָרוּ בְּפוּלְחָנִי קְדַל וְלָא שַׁוִיאוּ דְחַלְתִּי לָקֳבֵיל אַפֵּיהוֹן:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בשרירות לבם" - במראה לבם ל' אשורנו (במדבר כד)

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"ולא שמעו", ר"ל ותכליות אלה שכונתי בציוי הקרבנות לא השגתי, שהגם שהרבו להביא קרבנות לא הביאום לתכלית הנרצה, לא עמ"ש שמעו בקולי כי "לא שמעו" וגם "לא הטו את אזנם" כלל, ולא שילכו בדרך אשר צויתי אותם כי "הלכו במועצות" שלא היה החטא בשגגה רק אחרי העצה והסכמת השכל ועם "שרירות הלב" והמינות, ולא שאהיה להם לאלהים כי היו "לאחור ולא לפנים", ר"ל שהכונה האלהית היתה שילכו העם בשלמותם ממדרגה למדרגה לפנים עד שישרה שכינתו עליהם בתמידות ויהיה להם לאלהים, אבל הם היו לאחור ששבו לאחוריהם ממדרגה שהיו ממלכת כהנים וגוי קדוש עד המדרגה השפלה שירדו ממדרגת המין האנושי ונמשלו כבהמות, כמ"ש בפי' ישעיה (א' ד') על מ"ש נזורו אחור, ולא הלכו כלל לפנים, שלא תאמר שהיו כמי שהולך אל השלמות וחוזר לאחוריו ושוב חוזר לפניו כי הם היו לאחור, כי כן היה.


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"במועצות" - בעצתם מה שהראה להם לבם הרע ר"ל מה שחמדו והתאוו

"ויהיו לאחור" - הלכו לאחור ולא לפנים ר"ל בכל יום היו פוחתים והולכים בעבודת ה' ולא היו מוסיפים והולכים

"ולא שמעו" - אף יוצאי מצרים לא שמעו וגו'

מצודת ציון

"במועצות" - מלשון עצה

"בשרירות" - ענין הבטה וראיה כמו אשר שוררו אנשים (איוב לו)

"לפנים" - להלן מול פנים

<< · מ"ג ירמיהו · ז · כד · >>