מ"ג ירמיהו ז יח


<< · מ"ג ירמיהו · ז · יח · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הבנים מלקטים עצים והאבות מבערים את האש והנשים לשות בצק לעשות כונים למלכת השמים והסך נסכים לאלהים אחרים למען הכעסני

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הַבָּנִים מְלַקְּטִים עֵצִים וְהָאָבוֹת מְבַעֲרִים אֶת הָאֵשׁ וְהַנָּשִׁים לָשׁוֹת בָּצֵק לַעֲשׂוֹת כַּוָּנִים לִמְלֶכֶת הַשָּׁמַיִם וְהַסֵּךְ נְסָכִים לֵאלֹהִים אֲחֵרִים לְמַעַן הַכְעִסֵנִי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
הַבָּנִ֞ים מְלַקְּטִ֣ים עֵצִ֗ים וְהָאָבוֹת֙ מְבַעֲרִ֣ים אֶת־הָאֵ֔שׁ וְהַנָּשִׁ֖ים לָשׁ֣וֹת בָּצֵ֑ק לַעֲשׂ֨וֹת כַּוָּנִ֜ים לִמְלֶ֣כֶת הַשָּׁמַ֗יִם וְהַסֵּ֤ךְ נְסָכִים֙ לֵאלֹהִ֣ים אֲחֵרִ֔ים לְמַ֖עַן הַכְעִסֵֽנִי׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

בְּנַיָא מְלַקְטִין אָעָא וְאַבְהָתָא מַדְלְקִין יַת נוּרָא וּנְשַׁיָא לִישָׁן לִישָׁא לְמֶעְבַּד כַּרְדוֹטִין לְכוֹכְבַת שְׁמַיָא וּלְנַסְכָא נַסְכִין לְפַלְחֵי כּוֹכְבַיָא בְּדִיל לְאַרְגַזָא קֳדָמַי:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לעשות כוונים" - דפוס הכוכב "למלכת השמים" - כוכב הגדול היו קורין מלכת השמים ל' מלוכה וכן ת"י לכוכבת שמיא

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והסך" - ולהסך אז נסכים וגו'

"למען הכעיסני" - ר"ל יודעים הם שאין תועלת בעבודתם אבל כל מעשיהם להכעיסני

"לעשות כונים" - לעשות מיני מאכלים להגיש מנחה למלכת שמים ר"ל לכוכב גדול שבשמים והוא השמש וכאלו מולך על כולם

"הבנים וגו'" - ר"ל כ"א מהם מסייע לעבירה 

מצודת ציון

"מלקטים" - מלשון לקיטה

"מבערים" - מדליקים

"לשות" - מלשון לישה והוא גלגול העיסה

"בצק" - עיסה כמו מלוש בצק עד חמצתו (הושע ז)ואמר בצק ע"ש סופו וכן אפיתי על גחליו לחם (ישעיהו מד)

"כונים" - מין מאכל ויתכן שנקרא כן על כי עשאום בכוונת הלב בתקון רב וכן עשינו לה כונים להעציבה (לקמן מד)

"למלכת השמים" - הוא השמש וכן מקטרים למלכת השמים (שם)

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הבנים מלקטים עצים" שכולם עוסקים בדבר, וגם מלאכה שאחד יכול לעשותה כמו עשיית הכונים הם מחלקים אותה ביניהם האבות והבנים והנשים כדי שיהיה לכולם חלק במעשה, ואין עושים זאת לתיאבון רק "למען הכעיסני":

ביאור המילות

"כונים". צורה מכוונת למלכת השמים שהוא השמש, שקראוהו מלך בשמים, שמולך על כל הכוכבים ומנהיג אותם, ואליו היה עבודת המולך, והיה אצלם מולך זכר ומלכת נקבה, ועז"א (בעמוס ה') את סוכות מלככם ואת כיון צלמיכם, ולקמן (מ"ד י"ח) עשינו לה כונים להעציבה. וי"מ מענין מלאכה או מלאך ושליחות ע"ש עבודתה ושליחותה בהנהגת השפלים, ואל"ף עי"ן הפעל נפל מן היסוד, כמו אם לא שריתך לטוב (לקמן ט"ו י"א), יתן ה' את שלתך (ש"א א'):
 

<< · מ"ג ירמיהו · ז · יח · >>