מצודות על דברי הימים ב כט ח

<< | מצודות על דברי הימים בפרק כ"ט • פסוק ח' | >>
ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כד • כה • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"ויהי קצף" - ובעבור זה היה הקצף

"ויתנם לזעוה" - נתנם לחרדה לכל השומע כי יחרד שלא יקרה לו כמקרם

"כאשר אתם רואים" - אשר כן הוא 

מצודת ציון

"לזעוה" - מלשון זיע וחרדה כמו ונתתים לזעוה (ירמיהו טו)

"לשמה" - לתמהון

"ולשרקה" - כן יקרא הקול הנעשה בקבוץ השפתים ודרך בני אדם לעשותם על דבר חשוב שנחרב וכן ושמתי את העיר הזאת לשמה ולשרקה (שם יט)