מצודות על דברי הימים ב כט לה

<< | מצודות על דברי הימים בפרק כ"ט • פסוק ל"ה | >>
ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כד • כה • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"וגם עולה לרוב" - ר"ל לזה היו צריכים הלוים לסייע את הכהנים כי המלאכה היתה מרובה כי הקריבו גם עולות מרובות עם חלבי השלמים ועם הנסכים לעולה ולא יכלו הכהנים להקריב כל אלה ולהפשיט

"ותכון" - כי הלוים סייעו בעבודת ההפשט 

מצודת ציון

"בחלבי" - עם חלבי כמו הרק אך במשה (במדבר יב)ומשפטו עם משה

"ותכון" - מלשון הכנה