מצודות על דברי הימים ב כט יט

<< | מצודות על דברי הימים בפרק כ"ט • פסוק י"ט |
ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כד • כה • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"הזניח" - שעזב מהם עבודת המקום ושמש בהם לעבודת כוכבים

"במלכותו" - בימי מלכותו

"במעלו" - ברוב מעלו

"הכנו" - טהרנו להיות מוכנים לעבודה והקדשנום לה' כבתחלה ורז"ל אמרו שגנזום והקדישו אחרים תחתיהם כי נמאסו לגבוה 

מצודת ציון

"הזניח" - ענין עזיבה כמו זנח ה' מזבחו (איכה ב)