מצודות על דברי הימים ב כט כה

<< | מצודות על דברי הימים בפרק כ"ט • פסוק כ"ה |
ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כד • כה • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"במצות דוד" - כמו שצוה דוד וגו'

"כי ביד ה'" - מצות השיר אמורה היא מה' ביד נביאיו ועם שלא הוזכר בפירוש בתורת משה