מצודות על דברי הימים ב כט כז

| מצודות על דברי הימים בפרק כ"ט • פסוק כ"ז | >>
ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כד • כה • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"החל העולה" - העלאת העולה

"ועל ידי וגו'" - חוזר על השיר לומר שהשיר היה ע"י כלי השיר שעשה דוד 

מצודת ציון

"החל" - התחיל