מצודות על דברי הימים ב כט לא

<< | מצודות על דברי הימים בפרק כ"ט • פסוק ל"א | >>
ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כד • כה • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"מלאתם ידכם" - התחלת הדבר וחנוכו נקרא מלוי ידים כמו ומלאת יד אהרן (שמות כ"ט) ור"ל הנה עד עתה חדלתם מעבודת המקום ב"ה ועתה התחלתם לעבדו

"זבחים" - שלמים

"ותודות" - שלמי תודה

"נדיב לב" - לפי שהעולה כולה כליל ואין לבעליהן בהם כלום לכן קורא למביאיהן נדיב לב 

מצודת ציון

"ויען" - ענין הרמת הקול כמו וענו הלוים וכו' קול רם (דברים כז)