מצודות על דברי הימים ב כט יא

| מצודות על דברי הימים בפרק כ"ט • פסוק י"א |
ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כד • כה • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"אל תשלו" - לא יהיה לכם שכחה ושגגה בדבר טהרת הבית

"כי בכם בחר וגו'" - אם כן מהראוי שתהיו זהירים בעבודת המקום 

מצודת ציון

"תשלו" - ענין שכחה ושגגה כמו על השל (שמואל ב ו)