מצודות על דברי הימים ב כט כא

| מצודות על דברי הימים בפרק כ"ט • פסוק כ"א |
ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כד • כה • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"על הממלכה" - לרצות לה' לכפר להם שיתקיים בהם המלכות

"ועל המקדש וגו'" - למען יעמדו ויתקיימו 

מצודת ציון

"וצפירי עזים" - ושעירי עזים וכן צפירי חטאת (עזרא ח)

"במצלתים וגו'" - שמות מיני כלי זמר