מצודות על דברי הימים ב כט ה

<< | מצודות על דברי הימים בפרק כ"ט • פסוק ה' | >>
ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כד • כה • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"עתה התקדשו" - הואיל ופתחתי את הדלתות התקדשו בטבילה למען תוכלו לבא לבית ה'

"וקדשו וגו' והוציאו" - קדשו בזה מה שתוציאו ממנו את הנדה היא העבודת כוכבים הראויה להנידה ממקומה להשליכה חוצה כדבר הנמאס ומתועב 

מצודת ציון

"התקדשו" - הטהרו

"הנדה" - מלשון נדידה