מצודות על דברי הימים ב כט כד

| מצודות על דברי הימים בפרק כ"ט • פסוק כ"ד | >>
ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כד • כה • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"ויחטאו" - מתן הדם הנתון באצבע קרוי חטוי וכן וחטאת על המזבח (שמות כ"ט)

"כי לכל ישראל וגו'" - בעבור כל ישראל אמר המלך להקריבם

"העולה" - הפרים והאילים והכבשים הביאו לעולה וצפירי העזים לחטאת