מצודות על דברי הימים ב כט לד

<< | מצודות על דברי הימים בפרק כ"ט • פסוק ל"ד | >>
ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כד • כה • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"ויחזקום" - רצה לומר היו מסייעין להם

"המלאכה" - מלאכת ההפשט

"ועד יתקדשו הכהנים" - ר"ל וכן בכל פעם היו מסייעין להם עד אשר נתקדשו הכהנים להיות די בהם לכלות המלאכה

"כי הלוים ישרי לבב" - המה היו ישרי לבב למהר לקדש עצמן יותר מן הכהנים אשר נתעצלו בדבר 

מצודת ציון

"להפשיט" - להסיר העור