מצודות על דברי הימים ב כט טז

<< | מצודות על דברי הימים בפרק כ"ט • פסוק ט"ז | >>
ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כד • כה • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"לפנימה" - הוא ההיכל ולתוספת ביאור אמר בית ה'

"הטומאה" - העבודת כוכבים

"ויקבלו הלוים" - בהחצר קבלו מיד הכהנים כי לא היו רשאים ליכנס להיכל

"חוצה" - שהוא מחוץ לעיר