פתיחת התפריט הראשי
ספר
חידושי הגאון מסוסנוביץ –קהלת שלמה
מאת הרב הגאון חסידא ופרישא עניו ושפל רוח יראת ה' היא אוצרו מרנא ורבנא מו"ה שלמה שטענצל זצללה"ה ראש ישיבה ואב"ד דק"ק סוסנוביץ בפולין מלפנים רב דק"ק טשעלאדז. נפטר בדמי ימיו בה' אלול תרע"ט:
הטקסט בספר זה הושלם
הרב שלמה שטנצל הגאון מסוסנוביץ

הקדמות והסכמותעריכה

תוכן הספרעריכה

נספחעריכה