תרגום יונתן/מלכים א/ז

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

יג ושלח מלכא שלמה ודבר ית חירם מצור:

יד בר אתתא ארמלתא הוא משבטא דבית נפתלי ואבוהי גבר צורי אומן בעובדא דנחשא ואתמלי ית חוכמתא וית סוכלנתא וית דעתא למעבד כל עבידא בנחשא ואתא לות מלכא שלמה ועבד ית כל עבדתיה:

טו וצר ית תרין עמודיא דנחשא תמני עסרי אמין רומיה דעמודא חד וחוט משח תרתין עסרי אמין מקף ליה וכן לעמודא תנינא:

טז ותרתין קרונתון עבד למתן על ריש עמודיא מתך נחשא חמש אמין רומה דקרונתא חדא וחמש אמין רומה דקרונתא תניתא:

יז סריגן עובד סריגא קליען עובד גדילן לקונתון דעל ריש עמודיא שבעא לקרונתא חדא ושבעא לקרונתא תניתא:

יח ועבד ית עמודיא ותרין סדרין סחור סחור על סרגתא חדא לכסאה ית קרונתון דעל ריש רמוניא וכן עבד לקרונתא תניתא:

יט וקרונתון דעל ריש עמודיא עובד שושנתא לקיט באולמא ארבע אמין:

כ וקרונתון על תרין עמודיא אף מלעלא מלקבל רבקא די לעבר סריגתא ורמוניא מאתן סדרין עבידין ליה סחור סחור על קרונתא תניתא:

כא ואקים ית עמודיא לאולמא דהיכלא ואקים ית עמודא מימינא וקרא ית שמיה יכין ואקים ית עמודא מסמלא וקרא ית שמיה בועז:

כב ועל ריש עמודיא עובד שושנתא ושלימת עבידת עמודיא:

כג ועבד ית ימא מתך עסר אמין מספתיה עד ספתיה סגלגל סחור סחור וחמש אמין רומיה וחוט משח תלתין אמין מקף ליה סחור סחור:

כד וצורת ביעין מלרע לספתיה סחור סחור מקפין ליה עסר אמין מקפין ית ימא סחור סחור תרין סדרין דצורת ביעין מתכין באתכותיה:

כה קאים על תרי עסר תורין תלתא אפיהון לציפונא ותלתא אפיהון לדרומא ותלתא אפיהון למערבא ותלתא אפיהון למדינחא וימא מתקן עלויהון מלעילא וכל אחוריהון לגיו:

כו וסומכיה פושכא וספתיה כעובד שפת כס סגלגל לקיט בשושנתא תרין אלפין ביתין ברטיבא מחסיל:

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

מ ועבד חירם ית כיוריא וית מגרופיתא וית מזרקיא ושיצי חירם למעבד ית כל עבידתא דעבד למלכא שלמה בבית מקדשא דיי:

מא עמודיא תרין ואגני קרונתון די על ריש עמודיא תרתין וסריתא תרתן לכסאה ית תרתין אגני קרונתון דעל ריש עמודיא:

מב וית רמוניא רבע מאה לתרתין סריגתא תרין סדרין דרמונין לסרגתא חדא לכסאה ית תרתין אגני קרונתון דעל אפי עמודיא:

מג וית בסיסיא עסר וית כיורא עסרא על בסיסיא:

מד וית ימא חד וית תורי תרי עסר תחות ימא:

מה וית דודיא וית מגרופיתא וית מזרקיא וית כל מניא האלין כעובד מני משכנא דעבד משה כן עבד חירם למלכא שלמה בית מקדשא דיי נחש טב:

מו במישרי ירדנא אתכינון מלכא בעובי גרגשתא בין סכות ובין צרתן:

מז ואצנע שלמה ית כל מניא מסגי לחדא לחדא לית סוף למתקל נחשא:

מח ועבד שלמה ית כל מניא די בבית מקדשא דיי ית מדבחא דדהבא וית פתורא די עלוהי לחם אפיא דהבא:

מט וית מנרתא חמש מימינא וחמש מסמלא קדם בית כפורי דהבא טבא ושושנתא ובוציניא וצבתיא דהבא:

נ וקוליא ומזמריא ומזרקיא ובזיכיא ומחתיתא דהבא טבא ומוגלסיא לדשי בית גואה לקודש קודשיא לדשי ביתא להיכלא דהבא:

נא ושלימת כל עבידתא דעבד שלמה מלכא בית מקדשא דיי ואיתי שלמה ית קודשי דוד אבוהי ית כספא וית דהבא וית מניא יהב באוצריא בית מקדשא דיי: