מ"ג מלכים א ז מ


<< · מ"ג מלכים א · ז · מ · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויעש חירום את הכירות ואת היעים ואת המזרקות ויכל חירם לעשות את כל המלאכה אשר עשה למלך שלמה בית יהוה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיַּעַשׂ חִירוֹם אֶת הַכִּיֹּרוֹת וְאֶת הַיָּעִים וְאֶת הַמִּזְרָקוֹת וַיְכַל חִירָם לַעֲשׂוֹת אֶת כָּל הַמְּלָאכָה אֲשֶׁר עָשָׂה לַמֶּלֶךְ שְׁלֹמֹה בֵּית יְהוָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיַּ֣עַשׂ חִיר֔וֹם אֶ֨ת־הַכִּיֹּר֔וֹת וְאֶת־הַיָּעִ֖ים וְאֶת־הַמִּזְרָק֑וֹת וַיְכַ֣ל חִירָ֗ם לַֽעֲשׂוֹת֙ אֶת־כׇּל־הַמְּלָאכָ֔ה אֲשֶׁ֥ר עָשָׂ֛ה לַמֶּ֥לֶךְ שְׁלֹמֹ֖ה בֵּ֥ית יְהֹוָֽה׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

ועבד חירם ית כיוריא וית מגרופיתא וית מזרקיא ושיצי חירם למעבד ית כל עבידתא דעבד למלכא שלמה בבית מקדשא דיי:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויעש חירום וגו'" - ואמר רבי הכירות הן הן סירות כמה דאת אמר (זכריה יב ו) ככיור אש בעצים וכן (שמואל א ב יד) והכה בכיור

"הכיורות" - של נחשת לדשן את המזבח

"היעים" - מגרפות של נחושת שקורין ווידו"ל באשכנז לחתות בהן דשן בתוך הסירות

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בית ה'" - לצורך בית ה' 

מצודת ציון

"הכירות" - הסירות כמו (שמואל א ב יד)והכה בכיור

"היעים" - המכבדות לגרף בהם הדשן וכן (ישעיהו כח יז) ויעה ברד

"המזרקות" - הספלים המקבלים בו הדם לזריקה

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

אמר שהיה שלש אמות, כי הכתר נחלק לשתי גולות והיה גובה הגולה עליונה שלש וכמו שיבואר:

<< · מ"ג מלכים א · ז · מ · >>