רש"י על תהלים י יח

רש"י על תהלים • פרק י
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • י • יג • יד • טו • טז • יח • 


"לשפוט יתום" - לעשות משפטם של ישראל היתומים ודכים

"בל יוסיף עוד" - עמלק

"לערץ אנוש" - לכתת ולשבר את האנושים וחולים