רש"י על תהלים י ה

<< רש"י על תהלים • פרק י
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • י • יג • יד • טו • טז • יח • 


"יחילו" - יצליחו ודומה לו (איוב כ) על כן לא יחיל טובו וי"מ יחילו כמו (שמואל ב ג) יחולו על ראש יואב

"מרום משפטיך כנגדו" - מסולקים ומרוחקי' משפטי יסורין ופורעניו' שלך מנגדו שאינם באים עליו

"כל צורריו יפיח בהם" - בהפחת רוח הוא מפיח בהם והם נופלים לפניו (ו)

"לדור ודור אשר לא ברע" - לא תבא עלי רעה לדורותי