רש"י על תהלים י א

<< רש"י על תהלים • פרק י >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • י • יג • יד • טו • טז • יח • 


"תעלים לעתות בצרה" - תעלים עינים לעתות הצרה