רש"י על תהלים י טז

<< רש"י על תהלים • פרק י
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • י • יג • יד • טו • טז • יח • 


"ה' מלך עולם ועד" - מאחר שיאבדו גוים מארצו