רש"י על תהלים י ג

<< | רש"י על תהליםפרק י' • פסוק ג' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • י • יג • יד • טו • טז • יח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"כי הלל רשע" - מוסב על למה ה' תעמוד ברחוק כי עתה עמלק הרשע מתהלל שמשיג כל תאות נפשו

"ובוצע ברך נאץ ה'" - והגזלן שבח את עצמו לאמר נאץ ה' ושלום יהיה לי ברך כמו ברך לשון פעל ותדע שאילו הי' שם דבר הי' הטעם למעלה באות הראשונה והיה נקוד פתח וזה נקוד קמץ קטן וטעמו למטה ברי"ש ואל תתמה על ברך שלא אמר ברך שהרבה תיבות של רי"ש משמשות כך כגון אויב חרף ה' (לקמן עד) ולא נאמר חרף

"נאץ" - כמו חרף וכן כל ל' ניאוץ כך פתר מנחם