רש"י על תהלים י ח

<< רש"י על תהלים • פרק י
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • י • יג • יד • טו • טז • יח • 


"עיניו לחלכה יצפנו" - עיניו של עמלק לישראל שהם חילך יארובו

"לחלכה" - עליך יעזוב חלכה שניהם במסורת מן מלין המשמשין כה במקום ך' כגון (שמות ז) ובכה ובעמך (משלי ב) תבונה תנצרכה (שמות כט) כל אשר צויתי אתכם (שמואל א א) הנצבת עמכה למדנו ממסורת שחלכה כמו חילך חיל שלך ומנחם פתר אותה לחלכה יצפונו וכן יעזוב חלכה כמו ונפל בעצמיו חלכאים ענין נמוכים ומורדים וכה יסוד המלה