רש"י על תהלים י ב

<< רש"י על תהלים • פרק י >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • י • יג • יד • טו • טז • יח • 


"ידלק" - ירדוף כמו כי דלקת אחרי

"יתפשו במזמות זו חשבו" - נתפסים הם העניים במזמות שהרשעים חושבים עליהם